Είσοδος Μελών

Ονομα Χρήστη:
Kωδικός Πρόσβασης:
Κωδικός Εταιρίας:
Αρχική Σελίδα / Η Εταιρεία / Ταυτότητα Εταιρείας / Οφέλη της χρήσης


Οφέλη της χρήσης
 
  1. Βελτίωση της παραγωγικότητας του προσωπικού, μέσω της αποδοτικής συλλογής και ανάκτησης πληροφοριών και στοιχείων, γεγονός που προάγει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.
  2. Τυποποίηση της ροής των πληροφοριών και των διαδικασιών, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα με σκοπό την αυτοτέλεια των διαδικασιών.
  3. Κεντρική πηγή αναζήτησης σχετικών πληροφοριών, προσβάσιμων από όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικασία, παρέχοντας παράλληλα βελτιωμένη ανάκτηση πληροφοριών με την δημιουργία αυτοματοποιημένου συστήματος λογιστικών κινήσεων.
  4. Αποδοτικότεροι μηχανισμοί επεξεργασίας με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου και του κόστους μέχρι την τελική απόφαση.
  5. Μειώνεται ο χρόνος επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών που οφείλεται σε άλλα μέσα επικοινωνίας και τρόπους διάθεσης της πληροφορίας.
  6. Με την διεύρυνση του "εσωτερικού κύκλου" της ομάδας εργασίας και την εισαγωγή των επιπρόσθετων μελών στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενθαρρύνεται μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και επαγγελματικής συνέπειας.
  7. Μεγαλύτερη προβολή στην αγορά του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης σε νέες αγορές.
  8. Μείωση του κόστους που οφείλεται στην βελτίωση της αποδοτικότητας, στην επικοινωνία αλλά και στην ανάπτυξη δεσμών εμπιστοσύνης.