Αρχική Σελίδα / Οι Υπηρεσίες / Δημοπρασίες


Δημοπρασίες
 
Η ηλεκτρονική αγορά b2bconstruct.gr με την υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών
προσφέρει σε όλους τους αγοραστές και προμηθευτές την δυνατότητα δυναμικής διαπραγμάτευσης τιμών για προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών όπως και για εκποίηση αποθεμάτων.

Η δημοπρασία είναι ένας:

 1. Μηχανισμός της Αγοράς με χαρακτηριστικά: Συγκεκριμένους κανόνες & ανταγωνιστική υποβολή προσφορών
 2. Εναλλακτικός μηχανισμός με χαρακτηριστικά: Συγκεκριμένες τιμές & διαπραγματευτική ικανότητα.
Η μέθοδος των δημοπρασιών για προϊόντα και υπηρεσίες είναι σημαντική γιατί:
 1. Η διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει βάσει προκαθορισμένων και συγκεκριμένων κανόνων συναλλαγής,
 2. Περιορίζονται οι άνισες διακυμάνσεις τιμών
 3. Προσφέρει εκτίμηση για την αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών όταν δεν είναι γνωστή,
 4. Δίνει την δυνατότητα εκποίησης προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν την υψηλότερη τιμή, ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι αναγκαία σε έναν αγοραστή, η προμήθεια τους ανατίθεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή.

ΤΑ ΟΦEΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕIΕΣ

Προμηθευτές


 1. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες προσφέρουν ένα σημαντικό κανάλι διανομής για την διάθεση των πλεονασμάτων στις καλύτερες δυνατές τιμές
 2. Με την δυναμική συμμετοχή τους στο σύστημα συμμετέχουν ουσιαστικά στην διαμόρφωση των τιμών αλλά και των συνθηκών αγοράς.
 3. Δημιουργούν δεσμούς συνεργασίας με αγοραστικές επιχειρήσεις και αναπτύσσουν ακόμα περισσότερο τις εμπορικές συναλλαγές.
 4. Σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών.

Αγοραστές
 1.  Δυνατότητα προώθησης της ζήτησης σε μια ευρεία γκάμα προμηθευτών με στόχο την προμήθεια στην πιο συμφέρουσα τιμή.
 2. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες μειώνουν το χρόνο διαπραγμάτευσης
 3. Η διαδικασία παράθεσης των οικονομικών προσφορών από πλευράς των προμηθευτών γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
 4. Δυναμικό κανάλι συναλλαγών σε περιπτώσεις έκτατης ανάγκης για προμήθεια αλλά και σε περιόδους έλλειψης αγαθών.
 5. Απόκτηση ουσιαστικής και αποτελεσματικής διαπραγματευτικής ικανότητας. Ανάδειξη στο μέγιστο της αγοραστικής δύναμης.
Πως λειτουργεί μια δημοπρασία.

Βασικά Βήματα


 1. Δημιουργία Δημοπρασίας
 2. Επιλογή διαγωνιζομένων (Προμηθευτών - Αγοραστών).
 3. Ειδοποίηση διαγωνιζομένων - Συμμετοχή.
 4. Ανάλυση προσφορών
 5. Κατακύρωση Δημοπρασίας