Αρχική Σελίδα / Οι Υπηρεσίες / Εμπορικός Κατάλογος


Εμπορικός Κατάλογος
 
 
Δ. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Διεύθυνση: 29ο χλμ Αθηνών - Θηβών
Περιφέρεια:ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος:ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Website:http://www.bitros.gr
Email:vacontsa@otenet.gr
Tηλ:210 - 55 50 306, 210 - 55 50 307
Fax:210 - 55 56 709
 
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1977 με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα.
Στις αρχές του 2000, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και να διευρύνει τις προοπτικές της, συνέπηξε στρατηγική συμμαχία με τον Όμιλο, μέσω της συμμετοχής της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ στο μετοχικό της κεφάλαιο, σε ποσοστό 50%.
Η εταιρεία εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής, σε ιδιόκτητη έκταση 30.000 τ.μ. όπου διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικές εγκαταστάσεις πλατέων προϊόντων χάλυβα, καθώς επίσης και μονάδα παραγωγής στηθαίων ασφαλείας οδών Συγκεκριμένα, η Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει :
- Μονάδες επιπέδωσης και κοπής χαλυβδοφύλλων
- Μονάδες κοπής χαλυβδοταινιών
- Μονάδες κοπής στενών χαλυβδοταινιών (λαμών)
- Κύλινδρο διαμόρφωσης σωλήνων και κώνων
Με αυτές τις παραγωγικές και μεταποιητικές δυνατότητες, η εταιρεία απευθύνεται σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων (όπως οικιακές συσκευές, συσκευές θέρμανσης, μεταλλικά ράφια, μεταλλικά έπιπλα, κ.α.) αλλά και σε εμπορικές επιχειρήσεις προϊόντων χάλυβα, στις οποίες παρέχει πρώτες ύλες σε ειδικές προδιαγραφές και διαστάσεις.
- Μονάδα παραγωγής στηθαίων ασφάλειας οδών
Από τα μέσα του 1999, η Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εγκαταστήσει μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής στηθαίων ασφαλείας οδών, προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως σε όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις των κανονισμών που εφαρμόζονται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραγόμενα από την εταιρία στηθαία ασφαλείας οδών απευθύνονται σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε μεγάλα έργα οδοποιίας, όπως Π.Α.Θ.Ε. , ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ και άλλα νομαρχιακά έργα.
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά 50%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
«Τα στοιχεία, οι φωτογραφίες και τα κείμενα που εμφανίζονται στη σελίδα, έχουν συνταχθεί και δοθεί από την αντίστοιχη προβαλλόμενη εταιρία. Η E-Construction Α.Ε. δεν ευθύνεται για την ορθότητα των πληροφοριών αυτών και τις τυχόν απαιτήσεις πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να απορρέουν από την προβολή τους."