Αρχική Σελίδα / Οι Υπηρεσίες / Παρουσιάσεις Προϊόντων-Προμηθευτών


Παρουσιάσεις Προϊόντων-Προμηθευτών
 
 

ALTO - Ολοκληρωμένα συστήματα φυτεμένων δωμάτων: πράσινες στέγες για όλους.

                                               

Ολοκληρωμένα συστήματα φυτεμένων δωμάτων: πράσινες στέγες για όλους.

 

 
Η ALTO σε αποκλειστική συνεργασία με τον κορυφαίο γερμανικό οίκο Optigreen
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για όλους τους τύπους πράσινων δωμάτων,
διασφαλίζοντας τόσο τη στεγανοποίηση του δώματος με τις υψηλού επιπέδου
αντιριζικές στεγανωτικές μεμβράνες (TPO/PIB) όσο και την άψογη λειτουργία του
ταρατσόκηπου, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τα εξειδικευμένα συστήματα της
Optigreen:
• Economy Roof
• Lightweight Roof
• Nature Roof
• Retention Roof
• Pitched Roof
• Garden Roof
• Landscape Roof
• Public Roof
• Thermal Roof
• Solar Green Roof
 

Μέσα από αυτή τη συνεργασία η ALTO παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πράσινων
δωμάτων, με υλικά ειδικά σχεδιασμένα για πράσινες στέγες από τον κορυφαίο
γερμανικό οίκο Optigreen:
• Εδαφικά υποστρώματα σχεδιασμένα αποκλειστικά για πράσινα δώματα
• Ειδικά αποστραγγιστικά συστήματα με η χωρίς αποθήκευση νερού
• Ειδικά γεωυφάσματα προστασίας, συγκράτησης υγρασίας και διήθησης
• Μεμβράνες αντιριζικής προστασίας
• Συστήματα άρδευσης κατάλληλα για δώματα
• Συστήματα ασφαλείας
• Βάσεις Φωτοβολταϊκών για φυτεμένα δώματα
• Μεγάλη ποικιλία παρελκόμενων
                                           

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε το κατάλληλο σύστημα και τα
κατάλληλα υλικά για ένα ολοκληρωμένο, υψηλής ποιότητας και απόλυτα πράσινο
δώμα για το κτήριο σας.