Αρχική Σελίδα / Οι Υπηρεσίες / Σύστημα Ζητήσεων/ Προσφορών / Προμηθευτές


Προμηθευτές
 Πως λειτουργεί το Σύστημα Ζητήσεων/Προσφορών για τους Προμηθευτές και ποια είναι τα οφέλη

Στην διαδικασία ανάληψης της προμήθειας οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν και απαντούν άμεσα, ολοκληρωμένα και χωρίς καθυστέρηση στις Ζητήσεις Rfx.

Στην απάντηση προς τον αγοραστή έχουν την δυνατότητα επισύναψης όλου του έντυπου υλικού που συνοδεύει τα προϊόντα όπως τις τεχνικές προδιαγραφές, εγγυήσεις, τους όρους συναλλαγής κ.α. για το εκάστοτε προϊόν.

Τα οφέλη για τους Προμηθευτές είναι:
 1. Δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλους αγοραστικούς οργανισμούς
 2. Νέο πιο διευρυμένο κανάλι προώθησης και πώλησης προϊόντων
 3. Δυνατότητα συμμετοχής σε νέα projects και πραγματικές ζητήσεις στην διαδικασία προσφορών
 4. Τυποποίηση και απλοποίηση της διαδικασίας από την ενημέρωση της ζήτησης μέχρι την υποβολή της προσφοράς
 5. Μείωση του λειτουργικού κόστους με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.
 6. Μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης αποφεύγονται τα λάθη που οδηγούν σε επανεπεξεργασία των υποβαλλόμενων προσφορών
 7. Aμεση και στοχευόμενη προώθηση νέων προϊόντων μέσα από τον εμπορικό κατάλογο με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους πώλησης.
 8. Με την επεξεργασία των πραγματικών στοιχείων ζήτησης των αγοραστών εντοπίζονται οι ανάγκες αλλά και οι τάσεις της αγοράς του κατασκευαστικού κλάδου
 9. Επιτυγχάνεται στενότερη συνεργασία μεταξύ Προμηθευτών και πελατών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων συνεργασίας
 10. Διευρύνεται η αγορά με την κατάργηση των γεωγραφικών συνόρων
 11. Μειώνεται το κόστος προώθησης προϊόντων μέσω της προβολής τους στην ηλεκτρονική αγορά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο
 12. Παρουσία στην νέα ηλεκτρονική κοινότητα της κατασκευαστικής αγοράς.